ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΓΟΥΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός και συντήρηση στις γούνες.

Για αλλαγές μοντέλων και μεταποιήσεις:

Τηλ: 2103218536 – κος Σπύρος-Κώστας

Εγγύηση επιμελούς καθαρισμού.

PHOTO GALLERY